Tag: ศิลปะ

ประสบการณ์ในการเดินทางไปยังค้างคาวตรังหมู่บ้านเซรามิกของเวียดนาม

General information about Bat Trang ceramic village Bat Trang ceramic village is located along the Red River in Gia Lam District, ฮานอยเมืองหลวงย่านชานเมือง. ค้างคาวตรังหมายความว่า “The Big